เมนูหลัก

 

 

การประชุมสัมมนา “เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เตรียมความพร้อมสู่ AEC”

การประชุมสัมมนา “เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เตรียมความพร้อมสู่ AEC”

                    เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์...

การสัมมนา

การสัมมนา "เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย คนในพื้นที่แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ ได้อะไร"

            จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน...

ผวจ.เชียงราย เยี่ยมเยือนมณฑลยูนนาน ประเทศจีน กระชับความสัมพันธ์

ผวจ.เชียงราย เยี่ยมเยือนมณฑลยูนนาน ประเทศจีน กระชับความสัมพันธ์

                 นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหัวหน้าคณะเดินทาง...

ผู้บริหาร-จนท. จ.เชียงราย ศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ จ.สระแก้ว

ผู้บริหาร-จนท. จ.เชียงราย ศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ จ.สระแก้ว

          เช้าวันที่ 11 กันยายน 2558 ข้าราชการ จากจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ...

จ.เชียงราย จัดงานแถลงผลงานของจังหวัดเชียงรายในรอบปี ต่อสื่อมวลชน

จ.เชียงราย จัดงานแถลงผลงานของจังหวัดเชียงรายในรอบปี ต่อสื่อมวลชน

                       วันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดอยตุง 1...

จ.เชียงราย จัดประชุมสัมมนา “กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ”

จ.เชียงราย จัดประชุมสัมมนา “กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ”

     จังหวัดเชียงราย เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามนโยบายของรัฐบาล...

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (OSM) ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายพิเศษ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (OSM) ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายพิเศษ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

     เช้าวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย...

 • การประชุมสัมมนา “เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เตรียมความพร้อมสู่ AEC”

  การประชุมสัมมนา “เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เตรียมความพร้อมสู่ AEC”

  วันพุธ, 23 ธันวาคม 2558 04:11
 • การสัมมนา

  การสัมมนา "เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย คนในพื้นที่แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ ได้อะไร"

  วันเสาร์, 10 ตุลาคม 2558 03:06
 • ผวจ.เชียงราย เยี่ยมเยือนมณฑลยูนนาน ประเทศจีน กระชับความสัมพันธ์

  ผวจ.เชียงราย เยี่ยมเยือนมณฑลยูนนาน ประเทศจีน กระชับความสัมพันธ์

  วันศุกร์, 25 กันยายน 2558 02:53
 • ผู้บริหาร-จนท. จ.เชียงราย ศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ จ.สระแก้ว

  ผู้บริหาร-จนท. จ.เชียงราย ศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ จ.สระแก้ว

  วันจันทร์, 14 กันยายน 2558 07:20
 • จ.เชียงราย จัดงานแถลงผลงานของจังหวัดเชียงรายในรอบปี ต่อสื่อมวลชน

  จ.เชียงราย จัดงานแถลงผลงานของจังหวัดเชียงรายในรอบปี ต่อสื่อมวลชน

  วันพฤหัสบดี, 10 กันยายน 2558 06:56
 • จ.เชียงราย จัดประชุมสัมมนา “กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ”

  จ.เชียงราย จัดประชุมสัมมนา “กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ”

  วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2558 08:23
 • กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (OSM) ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายพิเศษ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (OSM) ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายพิเศษ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

  วันอังคาร, 01 กันยายน 2558 06:58

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกระทรวง