เมนูหลัก

 

 

สมาชิกเลขาธิการอาเซียน

สมาชิกเลขาธิการอาเซียน

List of Secretaries-General of ASEAN รายชื่อเลขาธิการอาเซียน

 This is a list of Secretaries-General of the Association of Southeast Asian Nations.
 
 

                    รายชื่อเลขาธิการอาเซียนตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
 
 
 1.   H.R. Dharsono    อินโดนีเซีย
 
                 ดำรงตำแหน่ง :  7 มิถุนายน ค.ศ. 1976 - 18  กุมภาพันธ์ 1978
 
 
  
     
 
                  

2.   Umarjadi  Notowijono    อินโดนีเซีย

      ดำรงตำแหน่ง :  18  กุมภาพันธ์ 1978 - 30  มิถุนายน 1978


 


3.   Datuk Alibin Abdullah   มาเลเซีย

      ดำรงตำแหน่ง :  10  กรกฎาคม 1978 - 30  มิถุนายน 1980


 
 

4.  Narciso G. Reyes   ฟิลิปปินส์

      ดำรงตำแหน่ง :  1  กรกฎาคม 1980 - 1  กรกฎาคม 1982

 
 


5.  Chan Kai Yau   สิงคโปร์

      ดำรงตำแหน่ง :  18  กรกฎาคม 1980 - 15  กรกฎาคม 1984


 
 


6.  Phan Wannamethee   ไทย

      ดำรงตำแหน่ง :  16  กรกฎาคม 1984 - 15  กรกฎาคม 1986


 
 


7.  Roderic Yong   บรูไน

      ดำรงตำแหน่ง :  16  กรกฎาคม 1986 - 15  กรกฎาคม 1989


 
 


8.  Rusli Noor   อินโดนีเซีย

      ดำรงตำแหน่ง :  17  กรกฎาคม 1989 - 1  มกราคม 1993


 
 


9.  Dato Ajit Singh   มาเลเซีย

      ดำรงตำแหน่ง :  1  มกราคม 1993 - 31  ธันวาคม 1997


 
 


10.  Rodolfo C. Severino jr.,   ฟิลิปปินส์

       ดำรงตำแหน่ง :  1  มกราคม 1997 - 31  ธันวาคม 2002


 
 


11.  Ong Keng Yong   สิงคโปร์
 
       ดำรงตำแหน่ง :  1  มกราคม 2003 - 31  ธันวาคม 2007
  
 
 
12.  Dr.Surin Pitsuwan  ไทย
 
      ดำรงตำแหน่ง :  1  มกราคม 2008 - 31  ธันวาคม 2012

 
 


13.  Le Luong Minh  เวียดนาม
 
       ดำรงตำแหน่ง :  1  มกราคม 2013 - ปัจจุบัน
  

 

 

 

-   http://asean4kids.blogspot.com/2013/01/former-secretaries-general-of-asean.html