เมนูหลัก

 

 

ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ขอข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

IMG_0962.jpg (5184×3456)  IMG_0968.jpg (5184×3456)  IMG_0942.jpg (5184×3456)

 

          บ่ายวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายรัชกฤษ สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ตัวแทนจากพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายและหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ คุณอากิระ ฟุกุชิมะ (Akira Fukushima) ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ประจำสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งดำเนินโครงการ “การเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสำหรับประชาคมอาเซียน” โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง JICA และ สศช.

          ในการนี้ ท่านรอง ผวจ.ชร. ได้นำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้แทน JICA และนักลงทุน ในการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ซึ่งมีหัวข้อหลักคือ 1) เศรษฐกิจและการค้าในจังหวัดเชียงราย 2) การเตรียมและความพร้อมโดยทั่วไปของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ 3) ความเป็นได้ที่บริษัทต่างๆ ในญี่ปุ่นจะเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการเป้าหมายด้านสนับสนุนการท่องเที่ยว