เมนูหลัก

 

 

ผู้บริหาร-จนท. จ.เชียงราย ศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ จ.สระแก้ว

          เช้าวันที่ 11 กันยายน 2558 ข้าราชการ จากจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานจังหวัดเชียงราย เดินทางมาศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพร้อมรับฟังบรรยายสรุป “การยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับอาเซียนและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน(OSS) จังหวัดสระแก้ว” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลาง จ.สระแก้ว ภายใต้โครงการรณรงค์และให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2558

          ในการนี้ ชาวคณะจาก จังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติจาก นายธณกร หอมชื่น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนางจีระประภา สาระประจวบ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศน์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับและร่วมบรรยายสรุป

IMG_3116.jpg (5184×3456)IMG_20150915_105502.jpg (4096×3072)IMG_20150915_093325.jpg (4096×3072)IMG_20150915_094030.jpg (4096×3072)IMG_20150915_094222.jpg (4096×3072)IMG_6324.jpg (5184×3456)