เมนูหลัก

 

 

นายกฯ เข้าร่วมประชุม ACMECS ครั้งที่ 6 ที่ประเทศเมียนมา

     

   วันที่ 22-23 มิถุนายน 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 6 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือ ACMECS เป็นความคิดริเริ่มของไทย ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม

    นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัจจุบันไทยกำลังผลักดันให้เกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และสร้างความเจริญในบริเวณชายแดนกับประเทศสมาชิก โดยภาคเอกชนจะมีบทบาทสำคัญในการเข้าไปลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและประกอบกิจการ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษในทุกระดับ ตั้งแต่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางและรากหญ้า