เมนูหลัก

 

 

ไทย-ลาว​หวัง 3 ปี​มูลค่า​การ​ค้า​พุ่ง​กระฉูด ชู​เขต​เศรษฐกิจ​พิเศษ​ดึง​นัก​ลงทุน​ทะลัก

    

 

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างการกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการเกื้อกูลทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ว่าไทยและ สปป.ลาว ได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใน 3 ปีข้างหน้า เชื่อว่าหากร่วมมือในทุกมิติ นอกจากจะขยายการค้าระหว่างกันได้แล้ว ยังจะสามารถดึงดูดผู้ลงทุนจากภูมิภาคอื่นเข้าสู่อาเซียนได้ โดยไทยได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ติดกับลาว ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร มีเป้าหมายดึงดูดนักลงทุนในกลุ่มอาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม ยางพาราและผลิตภัณฑ์  เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  พลังงานทดแทน  ศูนย์การเปลี่ยนถ่ายสินค้าและยานพาหนะ และยังมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร และในระยะต่อไปมีแผนจะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดหนองคาย และนครพนม

“ไทยกำลังเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะระบบถนนและรถไฟรางคู่ใหม่ทั่วประเทศ 8 เส้นทาง เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้า หากไทยและประเทศเพื่อนบ้านร่วมกันผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน ก็จะเกิดโอกาสทางการค้าการลงทุนที่น่าสนใจ”

 

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ 11 ส.ค. 58

 http://www.thairath.co.th/content/517456