เมนูหลัก

 

 

รวมศูนย์ข้อมูลแรงงาน พัฒนาทักษะฝีมือ ผลิตบุคลากรสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่

‘รัฐมนตรีแรงงาน’ เผย ‘ ก.แรงงาน ทำงานเป็นหุ้นส่วนระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง อำนวยความสะดวกสนับสนุนวิทยากร พร้อมเป็นต้นแบบกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เชื่อความสำเร็จการพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นอยู่กับความร่วมมือภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สมาคมวิชาชีพ ย้ำ ก.แรงงาน พร้อมพัฒนาศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ตอบโจทย์ความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรม ผลิตบุคลากรไทยให้เหมาะสม สนองนโยบายรัฐบาล

          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ว่า วันนี้เป็นการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่สนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและเป็นมาตรฐานของโรงงานเอง ทั้งหมดนี้มุ่งที่จะสร้างมาตรฐานให้กับแรงงานไทยที่พัฒนาฝีมือขึ้นให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือมากขึ้นเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้ เรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานวันนี้ทุกประเทศทั่วโลก พยายามทำทรัพยากรมนุษย์ของตนที่มีให้มีความสามารถสูงให้ได้เปรียบในการแข่งขัน ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มีเพียงประเทศเดียวในโลก เราอยู่ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ฉะนั้นการเร่งรัดเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น ก็เท่ากับว่าได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ซึ่งขณะนี้ภาคเอกชนจำนวนมากเห็นความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้เข้ามาร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า บทบาทในอนาคตจะสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับภาคเอกชน เพราะเป็นผู้บุกทำการตลาดในประเทศต่างๆ หรือแม้แต่ในประเทศไทยเองซึ่งต้องผลิตสินค้าแข่งขันกัน ซึ่งภาคเอกชนเองจะรู้ว่าต้องการแรงงานฝีมือแบบไหน แต่กระทรวงแรงงานเองจะเป็นส่วนสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้สำเร็จเพื่อชาติบ้านเมืองโดยรวม ถ้าระเบียบกฎหมายยังติดขัดก็ต้องแก้ไข ซึ่งจะมีการสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการว่าราชการเองต้องปรับอะไรบ้าง และภาคเอกชนต้องพัฒนาอะไรบ้าง ส่วนการพัฒนาทักษะฝีมือมีหลายสาขาต้องทำไปเรื่อยๆ ต้องยอมรับว่าการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ เราต้องอาศัยความพร้อมของภาคเอกชนผู้ประกอบการ สมาคมวิชาชีพต่างๆ เป็นหลัก 
ภาคราชการไม่สามารถเพิ่มกำลังคนให้สามารถพัฒนาทักษะฝีมือได้ทั้งประเทศ แต่ภาคราชการจะทำต้นแบบ 
มีวิทยากร กำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้

          “ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศใดมีขีดความสามารถมากกว่ากัน เท่ากับมีความสามารถในการแข่งขันสูงยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรให้ทันกับชาวโลก คนไทยมีฝีมือความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆ ความเชื่อมั่นก็จะสูงขึ้น วิธีคิดระบบความคิดจะดีขึ้น กระทรวงแรงงานจะทำงานเป็นหุ้นส่วนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และจะพัฒนาไปสู่อนาคตด้วยกัน”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

 

ที่มา : เว็บไซต์ รัฐบาลไทย ข่าวกระทรวงแรงงาน

 

http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=93656:id93656&Itemid=254&lang=th