เมนูหลัก

 

 

วิกฤตหมอกควัน เชียงรายค่าฝุ่นละอองสูงสุด

วิกฤตหมอกควัน เชียงรายค่าฝุ่นละอองสูงสุด

    

      สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าทางภาคเหนือ ยังวิกฤตหนัก ค่าฝุ่นละอองอากาศพุ่งสูงเกินมาตรฐาน ที่จังหวัดเชียงราย พบค่าฝุ่นละอองอากาศสูงสุด

               สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้รายงานสถานการณ์ ปัญหาหมอกควันไฟป่าช่วงต้นเดือนเมษายน 2558 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายว่า ขณะนี้ มีปริมาณ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ เกินมาตรฐาน โดยจังหวัดเชียงราย ยังมีค่าฝุ่นละอองสูงสุดในภาคเหนือ วัดได้ 183 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ คุณภาพอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ถนนหลายสายถูกปกคลุมด้วยหมอกควัน ส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็น ลดเหลือเพียง 1-2 กิโลเมตร ผู้ใช้รถต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง สาเหตุเกิดจากการลักลอบเผาป่าในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน และ ได้ติดต่อกับคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมาร์ เพื่อให้เร่งดำเนินการดับไฟป่า

              ขณะที่จังหวัดลำปาง ค่าฝุ่นละอองอากาศ วัดได้ 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัด ส่งผลให้หญ้าที่แห้งริมถนนสายแจ้ห่ม-ลำปาง เกิดไฟป่าลุกไหม้เป็นวงกว้างในหลายจุด รวมทั้งในเขตดอยพระบาท อำเภอเมือง  หมอกควันไฟหนาทึบ ทัศวินัยในการมองเห็นลดเหลือ 1 กิโลเมตร 

              ที่จังหวัดเชียงใหม่ ค่าฝุ่นละอองอากาศ วัดได้ 115 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนื่องจากมีการลักลอบเผาป่าสูงสุดที่อำเภออมก๋อย จำนวน 59 จุด รองลงมา ที่อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 37 จุดซึ่งเป็นพื้นที่การเผาเพื่อปลูกข้าวโพด แม้ว่าที่ผ่านมาทางจังหวัด จะขอความร่วมมือ พร้อมงัดมาตรการทางกฎหมาย แต่ก็ไม่สามารถลดการเผาในพื้นที่ได้

              ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ค่าฝุ่นละอองอากาศล่าสุด วัดได้ 103 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  เกษตรกรเตรียมเจรจาร่วมกับทางผู้นำชุมชน เสนอทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลาม และ แจ้งจำนวนพื้นที่การเผาเพื่อทำการเกษตร  ซึ่งอาจส่งผลให้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จะสูงขึ้น

              กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศช่วงวันที่ 8 -10 เมษายนนี้ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และ ทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้น รวมถึงอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และ สิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง

 

ที่มา : ครอบครัวข่าว 3

http://www.krobkruakao.com/