เมนูหลัก

 

 

มิตรภาพทางธุรกิจ ความสำเร็จแท้จริงของ SME ไทย

 

     ทุกวันนี้ มีผู้ประกอบการธุรกิจ SME เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก หลายๆเจ้าประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน บางคนที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ อาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูก จึงอาศัยการเข้าร่วมโครงการอบรม SME ของสถาบันต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ซึ่งนอกจากความรู้ที่ได้จากห้องเรียนแล้ว ยังได้ทำความรู้จักกับคนในแวดวงผู้ประกอบการ SME ซึ่งกลายเป็นมิตรภาพทางธุรกิจที่ดีในอนาคตได้

     สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่เล็งเห็นความสำคัญ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย K SME ที่ก่อตั้งโดยธนาคารกสิกรไทย ซึ่งนับเป็นโครงการที่มีเครือข่ายทางธุรกิจ SME ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

K SME ก่อตั้งขึ้นโดย ธนาคารกสิกรไทย เป็นสถาบันการเงินที่สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ SME ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี และมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 12,000 ราย ซึ่งเป็นธนาคารที่ได้รับความไว้วางใจ จนมีผู้ประกอบการขอสินเชื่อเข้ามาเยอะที่สุด

ที่มา : Marketeer Research ฉบับวันที่ 183 เดือน พฤษภาคม 2558 
                                                                             โดย ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

     ในขณะที่สถาบัน SME อื่นๆ เน้นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ SME ในภาพรวมกว้างๆ แต่โครงการ K SME มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างออกไป คือ เน้นการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจ จากการรวมกลุ่มของคนทำธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน จากคลิปโฆษณาล่าสุด “นี่แหละโลกธุรกิจ…เรื่องจริงที่ต้องรู้” ที่เปรียบเทียบการแข่งขันในโลกธุรกิจ กับการแข่งขันแบดมินตัน ก็สะท้อนภาพความจริงของการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี ว่าทำไมการมีเครือข่ายที่แข็งแกร่ง จึงจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ SME ในปัจจุบัน

สิ่งที่ทำให้ K SME มีความโดดเด่นจากสถาบันอื่นๆ ได้แก่

• ผู้ประกอบการที่อยู่ในเครือข่าย K SME กว่า 12,000 ราย มีความหลากหลายของประเภทธุรกิจ ครอบคลุมประเภท SME ทั้งการผลิต การค้า และการบริการ

• เป็นสถาบันการเงิน ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดการแสดงสินค้า, การจับคู่ทางธุรกิจ และการลงทุน

• มีการสร้างช่องทางในการสื่อสาร และให้ความรู้ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เช่น เว็บไซต์, เว็บบอร์ด, YouTube และ Social Media 

• เป็นเครือข่ายที่สร้างมิตรภาพทางธุรกิจ ทำให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีของการรวมกลุ่มกันอย่างมีเป้าหมาย และสามารถลดช่องว่างของผู้ประกอบการธุรกิจ หรือเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าที่ดีนั่นเอง

• มีความสามารถในการนำวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

• การสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมเครือข่ายได้อย่างแท้จริง เช่น การจับคู่ธุรกิจ ที่ทำให้มีการซื้อวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม หรือการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความถนัดต่างกัน มาทำธุรกิจร่วมกัน จนเป็นกระแสความนิยมของ ร้านเมากาแฟ ที่จังหวัดเชียงใหม่

K SME จึงเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายธุรกิจที่ส่งเสริม SME ไทยให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมเข้าสู่สนามการแข่งขันระดับอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ

 

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ 18 มิ.ย. 58

http://www.thairath.co.th/