ประกาศจังหวัดเชียงราย
เรื่อง การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ผู้ที่ลงทะเบียน 1,000 คนแรก
จะได้รับเสื้อจักรยานพระราชทาน และ เข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน
รับเสื้อพระราชทานด้วยตนเอง วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเสื้อและเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน 1000 ท่าน  (pdf)    

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทานลำดับ 1001 เป็นต้นไป  (pdf)     NEW///

สามารถตรวจสอบรายชื่อโดยป้อนเลข 13 หลัก ที่นี่


(สอบถามข้อมูลได้ที่  โทร 1567)


 

            1.เส้นทางระยะยาว  39.7  กิโลเมตร(สำหรับนักปั่นมีความพร้อม)

            2.เส้นทางระยะสั้น  14.6  กิโลเมตร (สำหรับนักปั่นมือใหม่ เด็ก/ผู้สูงอายุ)(ปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อรองรับ การบันทึกสถิติโลก กินเนสบุ๊ค ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3)

แผนที่เส้นทางระยะยาว                   แผนที่เส้นทางระยะสั้น  

 

 

เกี่ยวกับกิจกรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชน ถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน
เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึง
และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป

 

Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่”

เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกร ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่พร้อมกันทั้งประเทศ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น.เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

 

กิจกรรมของจังหวัดเชียงราย
15-30มิถุนายน 2558 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

คำสั่ง / รายงานการประชุม

1 กรกฎาคม 2558 09.00 น. จังหวัดเชียงรายรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ ณ ชั้น 1 หน้าศูนย์ดำรงธรรม
 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  เริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์พร้อมกันทั่วประเทศ
 
  11.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด แถลงข่าวเปิดการรับสมัครปั่น BIKE FOR MOM
             ณ.ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3
 
  15.00 น. เชิญนักปั่นร่วมสำรวจเส้นทาง   
8 กรกฎาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการ BIKE FOR MOM ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงรายเพื่อเตรียมแผนการจัดงาน วาระการประชุมครั้งที่ 1/2558
  มติคณะกรรมการ BIKE FOR MOM จังหวัดเชียงรายได้ประชุมหารือปรับปรุงเส้นทาง
ให้มีความปลอดภัยและเหมาะสม
คำสั่งคณะกรรมการ bike formom 1
22 กรกฎาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการ BIKE FOR MOM ครั้งที่ 2 สรุปรายละเอียดภาระกิจ แบ่งมอบหน้าที่ วาระการประชุมครั้งที่ 2/2558
31 กรกฎาคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ารับมอบเสื้อและเข็มกลัด พระราชทาน คำสั่งคณะกรรมการ bike formom 2
5 สิงหาคม 2558 พิธีซ้อมใหญ่ การรักษาความปลอดภัย/กิจกรรม ปั่นจักรยานตามเส้นทางและเวลาจริง  
11 สิงหาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการ BIKE FOR MOM ครั้งที่ 3 รายงานภารกิจ สรุปการเตรียมกิจกรรมครั้งสุดท้าย วาระการประชุมครั้งที่ 3/2558
12 สิงหาคม 2558 พิธีรับเสื้อ/เข็มกลัด พระราชทานสำหรับ 1000 ท่าน ณ.ศาลากลางจังหวัด ลงทะเบียน 08.00 น. รับมอบ 10.00 น.  
13-15 สิงหาคม 2558 รับเข็มกลัด พระราชทานสำหรับลำดับ 1001 เป็นต้นไป ณ.ศาลากลางจังหวัด เริ่ม 08.30-16.00 น.   
14 สิงหาคม 2558 09.00 น ซักซ้อมเจ้าหน้าที่ประจำขบวน ด้านเทคนิค  
16 สิงหาคม 2558 กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ BIKE FOR MOM    
กำหนดการของจังหวัดเชียงราย
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๑.๐๐  น.     -  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ เริ่มลงทะเบียน  ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

เวลา  ๑๔.๐๐  น.     -  ชมการถ่ายทอดสดพิธีจากส่วนกลาง ตามลำดับพิธี
เวลา  ๑๕.๐๐  น.     -  สมเด็จพระบรมโรสาธิราชนำขบวนจักรยานพระที่นั่งออกจากบริเวณกิจกรรม
                          -  บรรเลงเพลงหาฤกษ์

                          -  ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดกรวยธูปเทียนแพถวายพระพร

                           - จังหวัดบรรเลงเพลงมหาฤกษ์

                           -  รอขบวน A สมเด็จพระบรมโอรสาธิราส ออก 9 นาที
                           - ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีนำขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ 
                             ไปตามเส้นทางที่กำหนดตามลำดับ  ดังนี้

เส้นทางที่ ๑ ระยะยาว  ๓๙. กิโลเมตร (กลุ่ม A และ B สำหรับนักปั่นมีความพร้อม)

                           -  ออกจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย (จุดบริการ ๑)

                           -  ห้าแยกอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

                           -  สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ(จุดFINISH กินเนสบุคเรคคอร์ด )NEW

                           -  แยกประตูเชียงใหม่
                           -  หน้าสุสานเด่นห้า
จุดหย่อนบัตร บาร์โค้ด (จุดบริการ ๒)

                           -  แยกเด่นห้า ***(จุดแยกเส้นทาง) NEW
                           -  หน้าคริสจักรถาวรธรรม หนองปึ๋ง (จุดบริการ ๓)

                           -  จุดบริการประชาชนหน้าสิงห์ปาร์ค (จุดบริการ ๔)

                           -  แยกบ้านสวนดอก

                           -  วัดร่องขุ่น (จุดบริการ ๕)

                           -  วกกลับถนนพหลโยธินเข้าบายพาสใหม่บ้านสันทราย(จุดให้บริการ ๖)

                           -  แยกบายพาสดอยสะเก็น(จุดบริการ ๗)

                           -  สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย(จุดบริการ ๙)

เส้นทางที่ ๒ ระยะสั้น  ๑๕  กิโลเมตร (กลุ่ม C สำหรับนักปั่นมือใหม่ เด็ก/ผู้สูงอายุ )

                           -  ออกจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

                           -  ห้าแยกอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

                           -  สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ

                           -  แยกประตูเชียงใหม่
                           -  หน้าสุสานเด่นห้า จุดหย่อนบัตร บาร์โค้ด (จุดบริการ ๒)
  
จุดแยกเส้นทาง   
   -  แยกเด่นห้า (เส้นทางปรับเพิ่ม) 

                           -  แยกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

                           -  แยกขัวดำ( รร.แสนภู)

                           -  หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ

                           -  แยกประตูสลี

                           -  แยกประสพสุข(จุดบริการ ๘)

                           -  แยกศรีทรายมูล

                           -  แยกบายพาสดอยสเก

                           -  สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

เวลา ๑๗.๓๐  น.      -  การจัดกิจกรรมการแสดงเทิดพระเกียรติฯ

เวลา ๑๘.๐๐  น.      -  ประธานในพิธีผู้ว่าราชการจัหวัด และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

                             ตั้งแถวหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมพิธีพร้อมกับการถ่ายทอดสดจากส่วนกลางร่วมกันทั่วประเทศ

                           -  เสร็จพิธี

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานะการณ์

 


 จังหวัดเชียงรายได้จัดเตรียมศูนย์รับลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์
 ชั้น
1 หน้าศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
เริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์พร้อมกันทั่วประเทศ ...
  ตั้งแต่ เวลา
09.00 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
วันที่ 1 กรกฏาคม 2558  11.00 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัด แถลงข่าวเปิดการรับสมัคร
ปั่น
BIKE FOR MOM
 ณ.ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3และ เชิญนักปั่นร่วมสำรวจเส้นทางครั้งที่ 1 เริ่ม เวลา  15.00 น.
 
 
 
 
 
 
 
       
  ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมในการปั่น ความหมายตราสัญลักษณ์
  สติ๊กเกอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ ภาพพระฉายาลักษณ์พระราชทาน
       
ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ จุดบริการ(ให้พิมพ์ขนาด 1X2.5 ม.)
(จุดบริการ 1)
    (จุดบริการ 2)    (จุดบริการ 3)    (จุดบริการ 4)    (จุดบริการ 5)    (จุดบริการ 6)    (จุดบริการ 7)    (จุดบริการ 8)    (จุดบริการ 9)
กลับไปด้านบนสุด 
กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 053-150180